Email:

Kinh Doanh

Kỹ Thuật

 

 

 

 

Sản Phẩm Đặc tính Ứng dụng/ Giải quyết
2.1. Chất Kiểm Soát Đóng Cáu & Ức Chế Ăn Mòn Hệ Thống Giải Nhiệt Mở
LibbGuard 8901

Kiểm soát đóng cáu và ăn mòn trong hệ thống tháp giải nhiệt, hệ thống lạnh đa dụng.

Đóng cáu và ăn mòn hệ thống mở.

LibbGuard 8902
LibbGuard 8903

Kiểm soát độ lắng tụ của sắt, chất bẩn nước hồ bơi, nước sinh hoạt, nước giếng.

Kết lắng

LibbGuard 8955

Tác nhân chống ăn mòn trong hệ thống giải nhiệt lớn.

Nước có tính ăn mòn cao, hệ thống lớn, lượng nước nhiều

2.2. Chất Xử Lý Nước Hệ Thống Lạnh Kín (Chiller)

LibbGuard 8800

Hóa chất ức chế ăn mòn và đóng cáu trong hệ thống lạnh kín.

Đóng cáu và ăn mòn hệ thống lạnh kín.

LibbGuard 8801

Chất lỏng ức chế ăn mòn và đóng cáu trong hệ thống lạnh kín thông thường.

Đóng cáu và ăn mòn hệ thống lạnh kín. 

LibbGuard 8802

Ngăn ngừa cáu, chống nghẽn nghẹt và chống ăn mòn cả sắt và đồng hệ thống lạnh kín.

Đóng cáu và ăn mòn hệ thống hệ thống có thiết bị sắt và đồng.

3. Kiểm soát Vi sinh - LibbCide

LibbCide 5701

Diệt vi sinh vật, an toàn cho môi trường.

Rong, vi khuẩn và nấm trong môi trường tự nhiên

LibbCide 5702

Diệt vi sinh vật, an toàn cho môi trường.

Rong, vi khuẩn và nấm trong môi trường tự nhiên

LibbCide 5703

Diệt vi sinh vật, an toàn cho môi trường.

Rong, vi khuẩn và nấm trong môi trường tự nhiên

LibbCide 5804

Chống nấm cho gỗ và ngăn mục nát.

Rong, vi khuẩn và nấm gây hại cho gỗ

LibbCide 5801

Kiểm soát vi sinh.

Rong, vi khuẩn và nấm

LibbCide 5838

Kiểm soát vi sinh.

LibbCide 5600

Diệt khuẩn và bảo trì hệ thống

LibbCide 5610

Diệt vi sinh hệ thống giải nhiệt, hồ bơi

TOP

 

Trang Chủ     Hoạt Động     Sản Phẩm   Tự Giới Thiệu    Câu Hỏi     Liên hệ   Sơ đồ web   

 

© 2005 - 2010 Libb Company Limited. All rights reserved.